Součástí sítě jsou pojítka od světových výrobců Ceragon, Nera, Alvarion, Dragonwave, Summit v licencovaných pásmech 3.5, 11, 15, 23 GHz. Dále volné pásmo 5, 10, 17, 24 GHz

nenalezenonenalezenonenalezeno
nenalezeno

Klientské zařízení od firmy Ubiquiti networks
nenalezeno
Streamlined Ledger Live Efficiency is the key to managing your crypto portfolio effortlessly, offering a secure and convenient platform for tracking and trading digital assets.