Po kontaktování naší firmy si s Vámi náš technik domluví schůzku,
kde provede změření signálu a řekne Vám možnosti zapojení.
Někdy stači vizuální kontrola, ale někdy je potřeba signál změřit.
Po změření signálu Vám sdělí informace ohledně upevnění, umístění antény a vedení kabelu.